Yeni Dünya düzeninde sağlık... - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

6 Mart 2011 Pazar

Yeni Dünya düzeninde sağlık...

Yeni Dünya düzenini önceki yazılarımda bahsetmiştim. Ki bunların doğruluğunu günler geçtikçe hep beraber daha iyi bir biçimde görüyoruz.

Bu yeni Dünya düzeni çerçevesinde emperyalizm, daha çok toprak için gerekli olan daha çok silahın elde edilmesi için gerekli olan maddi kaynağın büyük oranını sağlık sektöründen kazanır.

Bu çerçevede sağlık sektörü, insanı sömürü olarak kullanır. Yani hastanın hastalığını ortadan kaldırmak için değil aksine hastalığını daha da çok arttırmak için elinden geleni yapar.

Yine bu çerçevede uçaklar ile virüsler, böcekler dağıtıp yeni salgınların olmasını sağlar. Sonra Dünya sağlık örgütünün dahi onaylamadığı ilaçları, insanların bu salgınlara karşı kullanmayı tavsiye eder. Daha doğrusu insanlara bundan başka çare bırakmazlar...

W.Bush'dan sonra her sene çıkan salgınlar bunun göstergesidir. Hatta bu duruma isyan eden ve bu durumu fark eden bazı sivil toplum kuruluşları da bu sene sıra hangisinde? Demişlerdir.

Bunun yanında emperyalizm sadece kendi istediği firmalara para kazandırmaktadır. Ki bunu ülkemizde hangi iktidar olursa olsun sadece kendi sermayesinden kişilerin hastane açmasına izin vermesinden görebilmekteyiz.

Ayrıca iktidarı, emperyalist okyanus ötesi ülkenin seçtiğini düşününce bu durum daha da bir aşikar olmaktadır.

Bunun haricinde emperyalizm, sattığı ilaçlar ile örneğin kolumuz için aldığımız bir ilaç var ise yan etkisiyle başımızı, başımız için aldığımız bir ilaç var ise ayağımızı ağrıtıp yoluna devam eden ilaçların çıkmasına izin verir sadece...

Bu durumda açıkça insanların sömürü sistemi için bünyelerinin bir köle gibi kullanılması anlamına gelmektedir.

Emparyalizm, bunları yapmakla da yetinmez aynı zamanda yüksek meblalar vererek gerçekten sağlık konusunda “yan etkisiz” bir şeyler vermek isteyenleri de kapattırır. Ki bunun örneğini ingilterede kansere çare bulan genç bir bilim adamının fabrikasını satın almasıyla kapattıran CIA göstermiştir.

Tüm bunların yanında Hastanelerde doktorların ilaç mümessilleriyle yaptığı pazarlıklar ve eczanelerin ilaç ne olursa olsun yine kendi anlaşma yaptığı firmaların ilaçlarını vermesi tüm anlattılarımın küçük boyutudur.

Hatta yakın zamanda yapılan eczanelerin toplu greve gitmesi bile kazanılan hakların daha çok olması için yapılan bir eylemdi...

Buna karşılık hükümetin vermiş olduğu tepki ise kendi ilaç sermayesi için bir hareket olmuştu.

Tüm bunlar sağlığa bile siyasetin bulaştığının bir göstergesedir.

VOLKAN KAHYALAR

Sayfalar