Anamur'un Yöresel Bedduları - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

18 Temmuz 2010 Pazar

Anamur'un Yöresel Bedduları


ANAMUR’A ÖZGÜ BEDDUALAR. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Ulvi KESER

o İnciller okuyasıca
o Camilere mendil gerersin inşallah.
o Ciğerlerin çürür inşallah.
o Dilceğizlerin tutulsun.
o Gara damagları gararasıca.
o Allah kel ağrı versin.
o Din iman diye eşeğin kuyruğuna yapışırsın inşallah.
o Ceddi cehenneme
o Cehennemin züberasına gitsin.
o Dikiciye galasıca.
o Eli gırılasıca.
o Elin ayağın küt olur inşallah.
o Allah ömücüklerime gırban ol.
o Gıran giresice.
o Soyuna sopuna gıran giresice.
o Ne kadar kelimişsin be.
o Ecdadı tükenesice.
o Yoğol.
o Gaynarına gedesice.
o Teneşirde yüsünler inşallah.
o Zıkkım yiyesice.
o Gurban ederim ben adamı.
o Yüzünü yüyücüler görsün.
o Allah ocaktan ırak.
o Onma inşallah.
o Teneşirde yünesice.
o Şeytanından bulasıca.
o Ömrüme gurban olasıca.
o Başıma gurban olasıca.
o Allahın gahrine uğrayasıca.
o Damağı kokasıca.
o Gara damağı kokasıca.
o Geberotuna galasıca.
o Singildeyesice.
o Ellere galasıca.
o Sinseleci çekilesice.
o Ömüğü çekilesice.
o A gudred sahabım.
o Gönü çıkasıca.
o Gözüme gurban olasıca.
o Ömrüme gurban olasıca.
o Ösneği tükenesice.
o A soyka. Teneşirde yunasıca.
o Yüzünü su dökücüler görsün.
o Ösneğime gurban olasıca.
o Ekmek dazı, gendin davşan ol. Söğürt yörü ardından.
o Eşeğin guyruğunu gevesice.
o Yaşı kesilesice.
o Din iman yüzü görme.
o Din iman diye eşşek yelesi gavra.
o Yediğin, içdiğin ganıla gatran olur inşallah.
o Zürriyetin gurur inşallah.
o Adcağızı batsın.
o Yoğol gökgörmedik yoğol.
o Esvele safirine gaynarına git.
o Cehennemin zübarasına gidersin inşallah.
o Garip Yusuf’tan beter ol.
o Allah oğulcanı aksın.
o Yahı çatların garara.
o Yoğol solkulu yoğol.
o Allah gözceğizlerine ilemelifler aksın.
o Allah gözün önüne aksın.
o Allah gözün eline aksın.
o Allah son giddiğin olsun.
o Allah ettiğinde çıksın.
o Allah gedişin olsun da gelişin olmasın.
o İlençlerin eteğine dökülsün.
o Dilin boğazına dikilsin.
o Ocağına incir dikilesice.
o Ocağına incir suyu dökülsün.
o Yahı kireç kuyularında yanasın.
o Yahı et yakarım, ot yakarım inşallah.
o Gara ilanlar kösülsün geddiğin yollara.
o Ezrailler dökülsün yollarına.
o Ecelimert dudsun da at ağrısı getirsin.
o Gahbe urusbu.
o Allah gözü bizde olanın gözünü bizden alsın da musallatını versin.
o Koca Mevlam kör şeytanından bulsun.
o Ağının dibini yiyesice.
o Ocağı başına dolansın inşallah.
o Sana diyenin senin kadar daş düşsün başına.
o İyiliğine kıymet yetmez. Kötülüğüne yüyücüler görsün yüzünü.
o Allah bin türlü belasını versin.
o Elden ayaktan kesilesice.
o Halanı hallar dutsun.
o Kötü akrabayı akrep soksun.
o Sesin seğersin.
o Adını batırırım.
o Yoğolsun yokluk, gelmesin gıtlık.
o Dutar yerlerin dutmaz olsun.
o Yeryüzünden eserin kesilsin.
o Sadakanız sarayınızdan çıkmasın.
o Dar yerde bol bıçaklardan geçesice.
o Dölü guruyasıca.
o Çatın çıka, sıçamaz ol.
o Dürümeyesice seni.
o Yahı gapıcıklarına gara dikenler çekilsin.
o Başıma gurban olasıca.
o Azgın başını yesin.
o Azgın başını yiyesice.
o Cingen cörüd tükürsün yüzüne.


Hazırlayan: Doç. Dr. Ulvi KESER

Sayfalar