[1mk] CHP’li Yargıçlar ! - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

19 Temmuz 2010 Pazartesi

[1mk] CHP’li Yargıçlar !

Anayasa mahkemesi ne yazık ki yine kendisinden bekleneni yaptı ve referanduma sunulan anayasa değişikliği metnini kısmen iptal etti.Çoğunluğu Ahmet Necdet Sezer tarafından atanan Anayasa mahkemesi üyelerinin CHP zihniyetine sahip olduğunu ve daha önce verdiği taraflı kararları dikkate alırsak AYM'nin Anayasayı açık ihlalle sonuçlanan iptali aslında şaşırtıcı bir karar değildir.Anayasa Mahkemesi bu kararıyla siyasi bir duruş sergilemiş,milletimizin %80'lik çoğunluğuna karşı CHP safında yer alarak millete meydan okumuş ve kendi varoluşunu tartışmalı hale getirmiştir.
Anayasa Mahkemesinin önünde hukuken doğmamış, kanun haline gelmemiş bir metnin iptali için açılmış bir dava olmasına rağmen mahkeme iptal başvurusunu incelemekten geri durmamıştır.Avukat Reşat Petek bir makalesinde:" Henüz yürürlüğe girmeyen bir normu iptal etme girişiminin ne kadar hukuki dayanaktan yoksun olduğunu anlatmak için, AYM'nin kabul kararının evli olmayan kişilerin boşanma davasını kabul etmekle eşdeğer olduğunu ifade etmiştir." Henüz yasalaşma süreci tamamlanmamış bir metnin Anayasa Mahkemesi kararına konu edilmesi fahiş bir hukuk ihlalidir.Bu aşamada AYM davayı konusu yönünden, yani iptali istenen hukuken sağlıklı doğmuş bir yasa olmadığı gerekçesiyle reddetmesi gerekiyordu.
Anayasa Mahkemesinin Görev ve yetkileri Anayasanın 148. maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre
"Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır." "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz" (Anayasa Md.6)
Anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden –nitelikli çoğunluk, ivedilikle görüşülmeme ve iki defa görüşülme yönünden – denetleme yetkisi olan AYM'nin, konuyu esastan ele almasının Anayasa ihlali olduğunda şüphe yoktur.
Anayasa'nın 148. Maddesi şekil bakımından denetlenmeyi "Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır" demek suretiyle AYM'nin denetleme yetki alanını sınırlı tutmuştur. AYM Anayasayı ihlal eden kararlarıyla TBMM'nin Anayasa yapma ve değiştirme yetkisini elinden almış bulunmaktadır. Şekil denetimi diyerek esastan inceleme ile verdiği kararlar açık Anayasa ihlalidir. Asli kurucu iradenin vermediği, Anayasa ve kanunların vermediği bir yetkiyi kullanmanın adı yasal alanın ihlalidir. Anayasal organlar yasal sınırlar içinde hareket ederek karar verdikleri takdirde meşrudur ve kararları uygulanır. Aksi halde AYM'nin Anayasa değişikliğini esastan iptal kararı Anayasal meşruiyetten uzaktır. Anayasa Mahkemesi Raportörü Sayın Doç.Dr. Osman Can bakınız Anayasa Mahkemesinin anayasa deşikliklerini esastan incelemesi hakkında neler söylüyor. "Anayasa değişikliklerini esastan incelemek, yetki gaspı değildir, yasal alanın ihlalidir. Yetki gaspı, iki kurum arasındaki anlaşmazlığı ifade eder. Diğeri, anayasal sınırların ihlal edildiği hukuksuzluğu... Kurucu irade adına parlamentolar yasa çıkarır, kurulu organlar (AYM gibi) tarafından içeriksel denetime tabi tutulamaz.
"İptal kararı verilirse, bu bir siyasi duruştur, hukuki değildir, anayasanın ihlalidir"
Anayasa Mahkemesinin bu mütecaviz kararından sonra hükümete düşen yargı reformunda ısrarcı olması,yapısal değişikliklere devam etmesidir.Kuşkusuz bu anayasa değişikliği referandumda onaylansa bile yeterli değildir. Darbe ürünü olan 1982 Anayasası birey hak ve özgürlüklerinin esas alındığı yeni bir anayasa ile tümden değiştirilmelidir. Bunu sağlama noktasında temel olacak bu referanduma Türk halkı en azından %60 oranında evet oyu verecektir.Bu referandum bu yönüyle bile ülkemizde büyük bir hukuk ve demokrasi devrimidir.12 Eylül 2010 Demokrasi ve Millet Egemenliği bayramınız kutlu olsun. İdris Saim

--
7/19/2010 09:43:00 AM tarihinde İdris Saim tarafından 1mk adresine gönderildi

Sayfalar