Fazla Mesai
Ben 
Çekip
Gitmek 
İstedikçe
Bu 
Hayattan
Ömrüm
Fazla
Mesaiye
Kalıyor
Ben 
Çekip
Gitmek 
İstedikçe
Bu 
Hayattan
Ömrüm
Fazla
Mesaiye
Kalıyor

BU HAFTA EN ÇOK OKUNAN

Sosyolojik Bir Kurum Olarak "Boş Zaman Değerlendirmesi"