Maziye Seslenişler - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

26 Ekim 2012 Cuma

Maziye Seslenişler


Elleri mazide saklambaç oynuyordu
Neyi kaybedip aradığını bilmeden
Her yönde izler, işaretler vardı ve sürekli içinde ki sesi takip ediyordu.
Dıştan içe bir döngüydü sanki
Eteklerini toplamıştı, kir değmemeliydi…
Temiz ve de güzel olmalıydı…
Karanlıktan aydınlığa yol almalıydı…

Kimse anlamamalıydı
Bir hiçlikte hiç olmayı yakalamayı diliyordu
Ve bir daire çizer gibi çiziyordu…
Dıştan içe ve silinmez bir kalemle…
Ya yakmalı yani yok etmeli, ya da ilelebet böylece taşımalıydı…
Olmasını diledikleri başını döndürdükçe bir nokta olmalı
Ulaşmalıydı benliğinin ilk haline.
Kendi etrafında kendi kendine bulmalıydı;
Benliğini…Bir nokta misali.

Sayfalar