Miraç Kandili - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

28 Haziran 2011 Salı

Miraç Kandili

Esselamu aleykum ve rahmetullah..

Receb-i şerefin son günlerini yaşarken içinde barındırdığı ikinci hayırlı gece olan Miraç Kandili'yle taçlanacağız inşâAllah bu gece... Ümmet-i Muhammed için hayırlara vesile olmasını dilerim. 

Miraç hadisesi Güller Sultanı(s.a.v)'e ve bizlere çok şeyler ifade etmektedir, Rabbimiz Rasülullah(s.a.v)'le görüşmüş ve O(s.a.v)'na hediyeler ihsan etmiştir;
Bu gecede Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü; Melekleri, Cenneti, âhireti, hattâ Cenab-ı Hakkın cemâlini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o yüce insan mü'min ruhlara manen şöyle diyordu: “Sizin inandığınız, melekleri, âhireti, Rabbinizin Nur cemâlini bizzat gördüm; bu iman esasları vardır, mevcuttur; tereddüt ve şüphe etmeyiniz.” Böylece mü'minler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuşmalıdır. Efendimiz Miraçta Cenab-ı Hakkın cemalini görme nimetini tattı. Bu manevi nimetin Cennette mü'minlere de nasip olacağı müjdesini verdi. “Ayın on dördünü nasıl açıkça gözünüzle görüyorsanız, Rabbinizi de öyle Cennette apaçık göreceksiniz” buyurarak bu ezelî müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi. 5 vakit namaz da mü'minlere Miraç hadisesiyle gönderilmiştir. 

Rabbimiz bizlere böyle güzel geceleri de ihsan etmiştir ki, hatalarımızdan dönelim, bir kere daha doğru yolu bulalım, Rabbin rızası için çabalayalım ve sonunda Cennet ve Cemalullah ile müjdelenelim inşâAllah... Hepimiz için bu gecenin Miraç olmasını, hata ve günahlarımızı ölçüp tartacağımız ve inşâAllah hepsini geride bırakacağımız ve gelecek hayırlı günlerin temellerini atacağımız bir gece olmasını dilerim. 


"Miraç gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır." İmam-ı Gazali 
Geceyi oruçlu karşılamak ve ertesi günü de oruçlu geçirmek çok yerinde olacaktır inşâAllah :) "Recebin 27. günü(Miraç günü) oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir." İmam-ı Gazali
Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyük. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya gayret edelim inşâAllah. Kaza namazı bulunanlar, bu namazları kaza etmeye çalışmalı. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya eder inşâAllah. Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, “Es-salatü ve’s-selamü aleyke ya Resûlellahdemeliyiz.Kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz. Kur'an-ı Kerim de ihmal edilmemeli bu gecede... 
Yine Yatsı namazından sonra 12 rek'at "Hacet namazı" kılınabilir. Namaz 2'şer rek'atte bir selam verilerek tamamlanır. Her rek'atte Fâtiha'dan sonra 10 İhlâs okunur.
Namaza niyet:
"Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

Namazdan sonra:
4 Fâtiha-i şerîfe,  100 defa: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym" 100 İstiğfâr-ı şerîf, 100 Salevât- şerîfe okunup duâ edilir.
Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz. İnşâAllah! 
Miraç gecesinden sonraki gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra: 5 Ayetül Kürsi, 5 Kul ya Eyyühel Kafirün, 5 İhlası şerif, 5 Kul euzu birabbil felak, 5 Kul euzu birabbinas okunur. Vaktimiz olursa ihmal etmeyelim inşâAllah.
Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur. 
İstifademize inşâAllah, hayırlı kandiller.

Sayfalar