Milliyetçilik Bayrak Olmaktır.. - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

2 Şubat 2011 Çarşamba

Milliyetçilik Bayrak Olmaktır..

"Hepiniz birer bayraksınız. Bayrağı yere düşürmeyin, kirletmeyin. "
Başbuğ Alparslan TÜRKEŞBen, milliyetçilik kavramının, insanın kendini sevmesiyle başlayacağını düşünenlerdenim.. İnsan önce kendini sever, sonra ailesini, sonra sokağını, sonra mahallesini, ilçesini, ilini, bölgesini, yurdunu ve milletini.. Bireyden başlayıp, genele yayılır millet sevgisi.. Kendini sevmeyen bir insanın, milletini sevebileceğini düşünmüyorum.. Sevdiğini sansa bile, milletine hiç bir faydasının dokunamayacağı aşikâr..Milliyetçilik, hafif bencilliktir.. "Benim" duygusuna sahip olmaktır..Kıskançlıktır.. Âşığını kıskanır gibi milletini kıskanmaktır..Milliyetçilik, ucu açık muhafazakârlıktır.. Hiç bir değerinden kopmayan, her yeni güzelliği kendi değerlerinde eritebilen..Milliyetçilik, farklılıkları tek çatı altında toplayabilmektir.. Dünya görüşü, inancı, yaşayış biçimi ne olursa olsun, aidiyet duygusu içinde milletin her ferdini sevebilmektir..Milliyetçilik, sömürgeci olmayı değil, nizam-ı âlem ülküsünü gerçekleştirmeyi hâyâl etmektir..Milliyetçilik, tarihi bir bütün olarak kabul etmek, bir zaman dilimine sahiplenip, öteki zaman dilimini yok saymak demek değildir.. Mazinin tozlu raflarını övünmek için değil, âtiye yol gösterir umuduyla gün ışığına çıkarmaktır..Milliyetçilik, fanatik bir siyasi düşünceye sahiplenmek değil, günün şartlarına göre 'ülkü'ye ulaştıracak bütün düşünce sistemlerini yeri geldiğinde kullanmayı başarabilmektir..

Milliyetçilik, sadece bir siyasi düşünce değil, aynı zamanda bir yaşayış biçimidir..Milliyetçilik, bayrak olmaktır.. Hiç yere düşmeden, kirlenmeden, hep ileriye yürüyebilmektir..

Sayfalar