Kur'an-ı Kerim Ehemmiyeti

Esselamü aleyküm,

Daha önce şurada bahsetmiştik Kur'an Kerim ve faziletlerinden... Ben birkaç ek bilgi öğrendim. Unutmamak ve sizlerinde faydalanması açısından burada da paylaşmak istedim..

Peygamberimiz insanları inanç bakımından Kur'ân okuyan ve okumayan olarak iki meyveye ve iki bitkiye benzetiyor Hadis-i şerifi kendisi de bir Kur'ân ehli olan Ebû Mûsa el-Eş'arî naklediyor. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
"Kur'ân okuyan mü'min, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. "Kur'ân okumayan mü'min de, tadı güzel kokusu olmayan hurma gibidir. "Kur'ân okuyan münafık, kokusu güzel ve tadı acı olan reyhan bitkisi gibidir. "Kur'ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan ve tadı acı Ebû Cehil karpuzu gibidir."

Bu Hadis-i Şerif  beni çok etkiledi. Biz neyiz peki? Kendimizi hangi Meyveye veya bitkiye benzettik?... "Ebu Cehil Karpuzu" diye anılan bitki zehirli olup 2 gramdan fazla yendiğinde insanı öldürebilir. İlaç yapımında da kullanılmakta. Portakal ve hurma ağaçta yetişir. Dolayısıyla yükseklerdedir. Müslüman, Kur’an okusa da okumasa da Allah katında değerlidir. Ancak Kur’an okursa portakal gibi daha güzel olur.

Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn 252.)
 
Mahşer meydanında yapayalnız kalmak istemiyorsak, cehennemin yakıcı ateşi ile değil cennetin aşk ateşi ile yanmak istiyorsak Kur’an okuyalım!Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hakkımızda şikayetçi değil şefaatçi olmasını dileyelim..

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî)

Sevgili peygamberimizin müjdesine kavuşalım:İnsanların en hayırlısı olmak.  

Biz Kur’an’dan, mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama Kur’an, zalimlere ziyan artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz” (İsrâ sûresi, 82) 

Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” (Riyâzü’s- Sâlihin, Hadis no:1003)

"Onu okuyunuz, çünkü Allah onun her harfine on ecir(sevap) verir. Dikkat edin! Elif lâm mîm bir harftir demiyorum. Fakat elif tek başına bir harf, mim tek başına bir harf ve lâm tek başına bir harftir." (et-Tergîb ve't-Terhîb.c. 3 s.276) 

Okuduğumuz ders kitapları, romanlar, şiirler vs.. Dünya hayatımızda bizi mutlu eder, ama ekstradan bi getirisi yoktur, ukba hayatımızda ise getirisi sıfırdır malesef... Ama Kur'an'da şifa, rahmet, bereket, merhamet, şefaat, kat kat sevap vardır...

"Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin."(A'râf : 204)

 Son olarak en beğendiğim şey ise Kur'an-ı Kerim okuyan kimsenin etrafında dolaşan seferi melekleri. Bu melekler o kimseyi korur ve muhafaza eder. Ben bazı ruhani varlıklardan çok korkan biri olarak bunu çok sevdim :) Allah'ın melekleri tarafından himaye edildiğini bilmek güzel olmaz mı?
 
Esselamü aleyküm,

Daha önce şurada bahsetmiştik Kur'an Kerim ve faziletlerinden... Ben birkaç ek bilgi öğrendim. Unutmamak ve sizlerinde faydalanması açısından burada da paylaşmak istedim..

Peygamberimiz insanları inanç bakımından Kur'ân okuyan ve okumayan olarak iki meyveye ve iki bitkiye benzetiyor Hadis-i şerifi kendisi de bir Kur'ân ehli olan Ebû Mûsa el-Eş'arî naklediyor. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:
"Kur'ân okuyan mü'min, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. "Kur'ân okumayan mü'min de, tadı güzel kokusu olmayan hurma gibidir. "Kur'ân okuyan münafık, kokusu güzel ve tadı acı olan reyhan bitkisi gibidir. "Kur'ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan ve tadı acı Ebû Cehil karpuzu gibidir."

Bu Hadis-i Şerif  beni çok etkiledi. Biz neyiz peki? Kendimizi hangi Meyveye veya bitkiye benzettik?... "Ebu Cehil Karpuzu" diye anılan bitki zehirli olup 2 gramdan fazla yendiğinde insanı öldürebilir. İlaç yapımında da kullanılmakta. Portakal ve hurma ağaçta yetişir. Dolayısıyla yükseklerdedir. Müslüman, Kur’an okusa da okumasa da Allah katında değerlidir. Ancak Kur’an okursa portakal gibi daha güzel olur.

Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn 252.)
 
Mahşer meydanında yapayalnız kalmak istemiyorsak, cehennemin yakıcı ateşi ile değil cennetin aşk ateşi ile yanmak istiyorsak Kur’an okuyalım!Kur'an-ı Kerim'i okuyarak hakkımızda şikayetçi değil şefaatçi olmasını dileyelim..

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî)

Sevgili peygamberimizin müjdesine kavuşalım:İnsanların en hayırlısı olmak.  

Biz Kur’an’dan, mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama Kur’an, zalimlere ziyan artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz” (İsrâ sûresi, 82) 

Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” (Riyâzü’s- Sâlihin, Hadis no:1003)

"Onu okuyunuz, çünkü Allah onun her harfine on ecir(sevap) verir. Dikkat edin! Elif lâm mîm bir harftir demiyorum. Fakat elif tek başına bir harf, mim tek başına bir harf ve lâm tek başına bir harftir." (et-Tergîb ve't-Terhîb.c. 3 s.276) 

Okuduğumuz ders kitapları, romanlar, şiirler vs.. Dünya hayatımızda bizi mutlu eder, ama ekstradan bi getirisi yoktur, ukba hayatımızda ise getirisi sıfırdır malesef... Ama Kur'an'da şifa, rahmet, bereket, merhamet, şefaat, kat kat sevap vardır...

"Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin."(A'râf : 204)

 Son olarak en beğendiğim şey ise Kur'an-ı Kerim okuyan kimsenin etrafında dolaşan seferi melekleri. Bu melekler o kimseyi korur ve muhafaza eder. Ben bazı ruhani varlıklardan çok korkan biri olarak bunu çok sevdim :) Allah'ın melekleri tarafından himaye edildiğini bilmek güzel olmaz mı?
 

BU HAFTA EN ÇOK OKUNAN

"aynı ateşte iki kez yanılmaz"

BU SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI YAZARLARA AİTTİR.