MUSA ÇELEBİ (Gülce-Bahçe) - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

27 Nisan 2011 Çarşamba

MUSA ÇELEBİ (Gülce-Bahçe)


Yıldırım Beyazıt han’ın, oğullarından biridir
Osmanlı padişahların, dördüncüsüydü babası
Babasının sağlığında, Rumeli’nin tebaası
Boyları, akıncı beyi, olarak görev yeridir

Ankara savaşına da, kardeşleriyle katıldı
Timur’a esir düştüler, bu savaşta babasıyla
Tutsak kalmıştı bir süre, sırtındaki abasıyla
Timur’un Bursa bölgesi, emirliğine atıldı

Bir süre bu emirlikte, Timur’a emirlik yaptı
Muhtaca verecek kadar, yardım etme duygusu
Oluyordu büyüğüne küçüğüne hem saygısı

Babası ölecek diye, gece uykuları saptı
Akşehir de vefat eden, babasının tabutunu
Bursa’ya nakil ederek, sürdü önce atını
*
Savaş açarak kardeşi İsa’ya
Mağlup olarak ikinci savaşta
Kâh dayanarak koluyla asaya
Yorulunca da, dinlenerek taşta
…Önce Germiyanoğlu Yakup Bey’e
….Sığınarak korumasına güvendi.
…..Bir süre sonra da karaman oğullarının
……Yanına çekilerek sığındı ve güç sağındı.

Burada yaşıyorken, kardeşi Han Mehmet’le
Bir diğer kardeşiyken, Süleyman’a karşıydı
Anlaştı tahta çıksın, biri, bin bir töhmetle
Bu kardeşler arası, bir hanlık yarışıydı
…Çandaroğlu İsfendiyar Beyin yardımıyla
….Bugünkü Romanya toprağı olan Eflak’a geçti
…..Sırp ve Bulgar kuvvetlerinin yardımıyla
……Rumeli Beylerbeyini alarak Yanbolu’dan su içti.
*
Bu olayın üzerine, yürüdü Musa üstüne
Her bir kardeş istiyordu, padişah olmayı kendi
On bir kardeşten Süleyman, der ‘Git köşene, sus! Tüne’
Onu haliç’teki Hasköy yakınlarında yendi.

Yenilen Musa Çelebi, yine Eflâk’a çekildi
Bir süre burada kalıp, Sırp Hükümdar Lazar’ı
Yenerek Edirne’ye girdi, hem toprağına dikildi
Süleyman Çelebi için, kazdırdı derin mezarı

Tahmin ediyor Süleyman, bilir kardeşi kararlı
Tez oradan İstanbul’a, hazırlanırken kaçmaya
Yakalayarak öldürttü, hem bu ülkeye yararlı
Fetret devrini biterek, devletin önün açmaya
…Tüm kardeşler kendince kararlı
….Sanırım çoğu da, bencillikte ısrarlı

Rumeli’deki Osmanlı Eyaletine tek hâkim
Olup Edirne’de geçti, burada tahta oturdu
Kendi adına parayı, bastıran kim söyle bakim
Kendini bu eyalette, bağımsızlığa götürdü

Bilmiyorsan söyleyeyim, işte bu Çelebi Musa
Kendisi burda olunca, Rumeli Eyalet Hanı
Çandarlızade İbrahim, paşayı vezirlik buse.
Simavna Kadısınınsa, biricik oğlu ve canı
…Şeyh Bedrettin Mahmut'uysa kazasker
….Mihail oğlu Mehmet Bey'i beylerbeyi yaptı
…..Rumeli'nin yönetimini eline almayı başardı, kaptı
*
Venedik’le
Yapılan eski
Anlaşmayı bile
Taze zamanlarında
Yeniledi geçti dile.

Sırp Despotu Sitefan
Lazaroviç'in üstüne
Yürüyüp Nova Bırado’yu
Alarak kavuşmuştu bu üne.

Vidin'de isyan eden
Bulgar Pirensini yendi
Yunanistan’da Türk’ün yurdu
Selanik’i kuşatmıştır kendi.
İstanbul’a karadan ve denizden
Yürüyüp Çatalca önlerinde durdu.
*
Bu arada kardeşi Mehmet’le ilişki
İlişki kuran veziri
Veziri Çandarlı İbrahim paşa
Paşa kaleyi içten yıktı
Yıktı da baltayı vurdurmaya kışkırttı
Kışkırttı Bizans İmparatoru Manüel’e
Manüel’e üzerine yürü dedi
Yürü dedi Musa Çelebinin üzerine
Üzerine yürüdü hem de Çatalca’da
*
Kardeşi Çelebi Mehmet,
Onu burada durdurdu
Hem çekilmeye devam et
Merice kadar buyurdu

Yakalanıp götürüldü
Kardeş Çelebi Mehmet’e
Beş temmuzda öldürüldü
Kavuştu yüce rahmete

Kaybetti her şeye rağmen
Çünkü burada savaşı
Sofya güneyinde hemen
Savaşında düştü başı
…Bin dört yüz on üçte
….Toprağa verildi özenle naşı…

Feyzullah Kırca
Akbaşlar Köyü / Dursunbey

Sayfalar