Pardon...

YÖK'ün İstanbul üniversitesine dağıttığı yönetmelikde “bundan sonra meclis'de karar her ne olursa olsun okul'dan yahut sınıflardan disiplin cezası olan ya da türbanlı olduğu için kişiler çıkartılmayacak. Çıkaranlar hakkında soruşturma başlatılacak.

Bu ne anlama geliyor?

Şu anlama geliyor: “ Ben meclisi filan takmam.Karar her ne olursa olsun ben kendi bildiğimi okurum.” Anlamına geliyor.

Yani anlayacağınız, halkın seçtiği meclisi takmam! Demek oluyor bu...

Alın size dikta yönetim!

Ne oldu da YÖK'ün başkanı değişene kadar hükümet, YÖK karşıtıyken YÖK başkanı değişince YÖK taraftarı oldu?!

Ne hakla resmen yönetmelik adı altında “kanun hükmünde kararname yayınlarsınız?!”

Evet evet bu resmenkanun hükmünde kararnamedir!

Peki nedir kanun hükmünde kararname?

Kanun Hükmünde Kararname Yasama organının (meclisin) konu, süre ve gayeyi belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği veya doğrudan doğruya Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak hükümetin çıkardığı kanun gücüne sahip bir kararname. Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) de kararname çeşitlerinden biridir Bkz. Kararname). Fakat parlamentonun tasdikine sunuldukları için ve tasdik edildiklerinden kanun güç ve kuvvetindedirler. Yani tatbikatta, bir kanunun sahib olduğu güç ve kuvvete maliktir.
Bu tanımlardan anlamayanlar için şöyle açıklayim: “Burada resmen deniliyor ki: “Ben dikta yönetiminde olduğu şekilde (bakın gibi demiyorum) sizlere istediğimi yaparım. Ki bu durum aynı şekilde yönetmelik de de geçmektedir.

Peki kanun hükmünde kararname ne zamanlar kullanıldı?

Resmen, darbe döneminde yahut darbe dönemine hazırlık aşamasında kullanıldı!

Yapılanlar açıktı aslında o zamanlar...

Hükümet, kanun hükmünde kararname çıkartılıyor ve istediğini istediği zaman alıp götürüyordu.

Anlayacağınız darbe tarafından kurulan YÖK, doğal olarak görüldüğü üzere darbe sistemine hizmet etmekte!

Yani, YÖK'ün sırf kendisinin eğitime bir darbe olduğunun en büyük kanıtı olarak sadece bu kararnamedir diyebiliriz!

Pardon kararname mi dedim? Yönetmelik olacaktı o...

VOLKAN KAHYALAR

Yakında...
kılıçdaroğlu'nun durumu ne olacak?
Basının durumu ?
Hanifi Avcı... YÖK'ün İstanbul üniversitesine dağıttığı yönetmelikde “bundan sonra meclis'de karar her ne olursa olsun okul'dan yahut sınıflardan disiplin cezası olan ya da türbanlı olduğu için kişiler çıkartılmayacak. Çıkaranlar hakkında soruşturma başlatılacak.

Bu ne anlama geliyor?

Şu anlama geliyor: “ Ben meclisi filan takmam.Karar her ne olursa olsun ben kendi bildiğimi okurum.” Anlamına geliyor.

Yani anlayacağınız, halkın seçtiği meclisi takmam! Demek oluyor bu...

Alın size dikta yönetim!

Ne oldu da YÖK'ün başkanı değişene kadar hükümet, YÖK karşıtıyken YÖK başkanı değişince YÖK taraftarı oldu?!

Ne hakla resmen yönetmelik adı altında “kanun hükmünde kararname yayınlarsınız?!”

Evet evet bu resmenkanun hükmünde kararnamedir!

Peki nedir kanun hükmünde kararname?

Kanun Hükmünde Kararname Yasama organının (meclisin) konu, süre ve gayeyi belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği veya doğrudan doğruya Anayasa’dan aldığı yetkiye dayanarak hükümetin çıkardığı kanun gücüne sahip bir kararname. Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) de kararname çeşitlerinden biridir Bkz. Kararname). Fakat parlamentonun tasdikine sunuldukları için ve tasdik edildiklerinden kanun güç ve kuvvetindedirler. Yani tatbikatta, bir kanunun sahib olduğu güç ve kuvvete maliktir.
Bu tanımlardan anlamayanlar için şöyle açıklayim: “Burada resmen deniliyor ki: “Ben dikta yönetiminde olduğu şekilde (bakın gibi demiyorum) sizlere istediğimi yaparım. Ki bu durum aynı şekilde yönetmelik de de geçmektedir.

Peki kanun hükmünde kararname ne zamanlar kullanıldı?

Resmen, darbe döneminde yahut darbe dönemine hazırlık aşamasında kullanıldı!

Yapılanlar açıktı aslında o zamanlar...

Hükümet, kanun hükmünde kararname çıkartılıyor ve istediğini istediği zaman alıp götürüyordu.

Anlayacağınız darbe tarafından kurulan YÖK, doğal olarak görüldüğü üzere darbe sistemine hizmet etmekte!

Yani, YÖK'ün sırf kendisinin eğitime bir darbe olduğunun en büyük kanıtı olarak sadece bu kararnamedir diyebiliriz!

Pardon kararname mi dedim? Yönetmelik olacaktı o...

VOLKAN KAHYALAR

Yakında...
kılıçdaroğlu'nun durumu ne olacak?
Basının durumu ?
Hanifi Avcı...

BU HAFTA EN ÇOK OKUNAN

"aynı ateşte iki kez yanılmaz"

BU SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI YAZARLARA AİTTİR.