Kur'an Okuyoruz! İlgilenenlere Duyrulur!!


Allâh'ın Kelâmı'nı okuyan bir kimse, hakîkatte Resûlü'nün şemâilini, ahlâkını, karakterini ve hayâtını okumuş olur. Bu sebeple mü'minlerin Kur'ân ile ülfet etmeleri, onu çok okumaları ve üzerinde tefekkür ederek hayâtlarına tatbik etmeleri lâzımdır. Efendimiz:
"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir." (Müslim, Müsâfirîn, 252)
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir hasene vardır. Her bir hasenenin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 16) buyurarak mü'minleri sürekli ve disiplinli bir şekilde Kur'an okumaya teşvik etmiştir.               
''Kur'ân'ı sâdece okumak bile ibâdettir ve bunun için büyük sevaplar va'dedilmiştir. Ancak asıl maksat onun anlaşılması, yaşanması ve tebliğ edilmesidir. 
      Bu sebeple okumanın da bir rûhu vardır. O da Kur'ân tilâveti esnâsında, büyük bir şevk ve saygı ile Allâh Teâlâ'ya yönelmek, 
Kur'ân'ın mev'izeleri üzerinde düşünmek, hükümlerine gönülden boyun eğmek, ders verici mesel ve kıssalarından ibret almak, Allâh Teâlâ'nın sıfat ve âyetlerinden
her bahsedilişinde "Sübhânallâh" demek, cennet ve rahmetten söz edildiği her yerde O'nun fazl u kereminden istemek, cehennemden ve gazabından söz edilen yerlerde ise Allâh'a sığınmaktır.''

(şu faydalı yazıdan alıntıdır bakınız)


Kur'an-ı okumak anlamak ve uygulamak yani Kur'anı yaşamak...Rabbim, Kur'anı yaşamayı nasip etsin her birimize inş..

Not:Kalan cüzleri okumak isteyen arkadaşlar lütfen bana haber versinler...Allah razı olsun herbirinizden..

1.Gurup

a) Fatma:  1-2-3-4-5
b) Zehra:   6-7-8-9-10
c) Züleyha: 11-12-13-14-15
d) Firdevs: 16-17-18-19-20
e) Özlem: 21-22-23-24-25
f) Zühre: 26-27-28-29-30

2.Gurup

a) İsmi lazım değil:): 1-2-3-4-5
b) Erkan Bey: 6-7-8-9-10
c) T@h@: 11-12-13-14-15
d) Ali Bey: 16-17-181-19-20
e) Ali Bey: 21-22-23-24-25
f)  İbrahim Nail ACAR: 26-27-28-29-30

3.Gurup

a) Abdurrahman A: 1-2-3-4-5
b) Erhan: 6-7-8-9-10
c) Uniamo: 11-12-13-14-15
d) Tesbih Taneleri: 16-17-18-19-20
e) Anlayamazsın:21-22-23-24-25
f) Semra Yaylı:26-27-28-29-30

4.Gurup

a) Seyf-: 1-2-3-4-5
b) Safiye: 6-7-8-9-10
c) Gülten: 11-12-13-14-15
d) Hüseyin Büyüksütcü: 16-17-18-19-20
e) Tuba: 21-22-23-24-25
f) Nihan: 26-27-28-29-30

5.Gurup

a) Fatma: 1-2-3-4-5
b) Meryem: 6-7-8-9-10
c) Ayşe: 11-12-13-14-15
d) Alper: 16-17-18-19-20
e)
f) Gelibolu17: 26-27-28-29-30

6.Gurup
a) Gül: 1-2-3-4-5 
b) Risale: 6-7-8-9-10
c) Yüksel: 11-12-13-14-15
d)
e)
f)

7.Gurup
a) Seyf : 1-2-3-4-5
b) Seyf:  6-7-8-9-10
c)
d)
e)
f)

Allâh'ın Kelâmı'nı okuyan bir kimse, hakîkatte Resûlü'nün şemâilini, ahlâkını, karakterini ve hayâtını okumuş olur. Bu sebeple mü'minlerin Kur'ân ile ülfet etmeleri, onu çok okumaları ve üzerinde tefekkür ederek hayâtlarına tatbik etmeleri lâzımdır. Efendimiz:
"Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyâmet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir." (Müslim, Müsâfirîn, 252)
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir hasene vardır. Her bir hasenenin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 16) buyurarak mü'minleri sürekli ve disiplinli bir şekilde Kur'an okumaya teşvik etmiştir.               
''Kur'ân'ı sâdece okumak bile ibâdettir ve bunun için büyük sevaplar va'dedilmiştir. Ancak asıl maksat onun anlaşılması, yaşanması ve tebliğ edilmesidir. 
      Bu sebeple okumanın da bir rûhu vardır. O da Kur'ân tilâveti esnâsında, büyük bir şevk ve saygı ile Allâh Teâlâ'ya yönelmek, 
Kur'ân'ın mev'izeleri üzerinde düşünmek, hükümlerine gönülden boyun eğmek, ders verici mesel ve kıssalarından ibret almak, Allâh Teâlâ'nın sıfat ve âyetlerinden
her bahsedilişinde "Sübhânallâh" demek, cennet ve rahmetten söz edildiği her yerde O'nun fazl u kereminden istemek, cehennemden ve gazabından söz edilen yerlerde ise Allâh'a sığınmaktır.''

(şu faydalı yazıdan alıntıdır bakınız)


Kur'an-ı okumak anlamak ve uygulamak yani Kur'anı yaşamak...Rabbim, Kur'anı yaşamayı nasip etsin her birimize inş..

Not:Kalan cüzleri okumak isteyen arkadaşlar lütfen bana haber versinler...Allah razı olsun herbirinizden..

1.Gurup

a) Fatma:  1-2-3-4-5
b) Zehra:   6-7-8-9-10
c) Züleyha: 11-12-13-14-15
d) Firdevs: 16-17-18-19-20
e) Özlem: 21-22-23-24-25
f) Zühre: 26-27-28-29-30

2.Gurup

a) İsmi lazım değil:): 1-2-3-4-5
b) Erkan Bey: 6-7-8-9-10
c) T@h@: 11-12-13-14-15
d) Ali Bey: 16-17-181-19-20
e) Ali Bey: 21-22-23-24-25
f)  İbrahim Nail ACAR: 26-27-28-29-30

3.Gurup

a) Abdurrahman A: 1-2-3-4-5
b) Erhan: 6-7-8-9-10
c) Uniamo: 11-12-13-14-15
d) Tesbih Taneleri: 16-17-18-19-20
e) Anlayamazsın:21-22-23-24-25
f) Semra Yaylı:26-27-28-29-30

4.Gurup

a) Seyf-: 1-2-3-4-5
b) Safiye: 6-7-8-9-10
c) Gülten: 11-12-13-14-15
d) Hüseyin Büyüksütcü: 16-17-18-19-20
e) Tuba: 21-22-23-24-25
f) Nihan: 26-27-28-29-30

5.Gurup

a) Fatma: 1-2-3-4-5
b) Meryem: 6-7-8-9-10
c) Ayşe: 11-12-13-14-15
d) Alper: 16-17-18-19-20
e)
f) Gelibolu17: 26-27-28-29-30

6.Gurup
a) Gül: 1-2-3-4-5 
b) Risale: 6-7-8-9-10
c) Yüksel: 11-12-13-14-15
d)
e)
f)

7.Gurup
a) Seyf : 1-2-3-4-5
b) Seyf:  6-7-8-9-10
c)
d)
e)
f)
BU HAFTA EN ÇOK OKUNAN

BU SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI YAZARLARA AİTTİR.