HATTAT ŞEYH HAMDULLAH ÇELEBİ (Gülce-Buluşma)Kalbi Allah aşkıyla, heyecanla zıplayan
Yazdığı eserlerle, sanat sanat ışıyan
Gözleri koşar dosta, ışıl ışıl parlayan
İslam hat yazısını, en zirveye taşıyan
…Hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah
….Amasya’da doğmuştur ey okuyan kari Abdullah.


…Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
….Tarihçiler bin dört yüz yirmi altı
…..Ya da yirmi dokuz olabileceğini kaydetmekte.
Sonsuzluk bir türkü, ebede bir ışık
Soyum ki bin yıldır, buna çok alışık
Anadolu bize, biz de ona âşık
Olduk vatanımla, dolaşık sarmaşık.


Sanki dünya kurulalı, Anadolu bizi beklerdi
Türkü ağırlamak için, günlerini güne eklerdi
Dünden razıydı Türk’ün sevgi ve hoşgörüsüne inan
Her sahip olunan şey, fedakârlık ve sevgi beklerdiHamdullah Çelebi, etti fedakârlık, gitti ileri
Hatip Kasım’dan dini ilim ve edebi bilgileri
Tahsil etti Kur’an dili Arapça, seviye ileri
Tutunacak dallar diledi rabbinden ileri geri
…İlk hat hocası sufi Yahya Çelebi
….Ve zade Ali Çelebi olmuştur.
…..Ali Çelebi Fatih’in katibi olunca
……Amasya da Hayrettin Halil Çelebi hocalığında da
…….İlme ve sanata giden vade dolunca
……..Asıl eğitimini ve asıl gelişimini
………Yakut Musat’sımi ve Abdullah Sayrafi’nin
……….Yazıları üzerindeki uzun çalışmaları sonunca
………..Elde etti ve yürüdü.


Dünyanın zorlu, meşakkatli ve dikenli yollarında
Gülün dikeni batsa da onu sararken kollarında
Her diken güle, asıl hedefe azimle yaklaştırdı
Hedefe yaklaştıkça siyah saçlarını aklaştırdı


Kelebeği uçarak ateşe doğru sürükleyen çark
Çekirdeğin tohumu terk edip, yeniden doğuşa gark
Çabaladıkça kurmaya dünyalık barınak, ev ve bark
Hedefe yaklaştıkça siyah saçlarını aklaştırdı
…Şeyh Hamdullah yazdığı yazılarıyla
…..Yazılarındaki kendine has üslubuyla
……“ Kıbletül Küttab ” diye anılmıştır.
…….Yani işin özü Katiplerin Kıblesi diye tanınmış,
……..Gök kubbenin altında bu ünü almıştır.
Yazı onun elinde, sanat onun elinde,
Renga renk buselerle, bil! Hat onun elinde,
Onun adı bilenle, duyan hattat dilinde,
Benim diyen sanatkâr, hattat; heyhat! Peşinde
…Yazılarındaki güzellik, o derece gelişmiştir ki
….Ona benzemeye çalışmışlarsa da,
…..Sanatının güzelliğine çok az olmuştur yaklaşabilen.


…İkinci Beyazıt; şehzadeliğiyle
….Amasya valiliği döneminde
…..Şeyh Hamdullah ile yakından ilgilenmiş
……Onun yazı hokkasını kendi elinde tutarak,
…….Üstat Hamdullah’a hizmette bulunmuş.
……..Hizmet eden, bir devrin padişahıysa,
Ya da adaysa o tahta, daha onu küçümsemem
Sevda yolunda ağlayan, mor menekşe, al gül ise;
Söz bazen altın olup da, çoğu zaman gümüş ise,
Tövbe! Üstat sanatkârın, eline hiç su dökemem


Davetlerde yakınında, oturuyorsa ol hattat
Apayrı tutuluyorsa, diğer halktan da kat be kat,
…Ders alıp, ondan eğitim gören şehzade Beyazıt
….Tahta çıkınca, bin dört yüz seksen birde
…..Amasya’dan ayrılırken hocası Şeyh Hamdullah’ı da
……Arkasından gelmesi için İstanbul’a ediyorsa davet.
Tövbe! Üstat sanatkârın, eline hiç su dökemem…


Hocası İstanbul’a gelmişti, duymuştu en tezinden
Sultan Beyazıt, Şeyh’e olan sevgi ve muhabbetinden
Ona yakın olmak ve hisse almak için sohbetinden
Hoşlanırdı yarenliğinden, dostça münasebetinden
…Yakınında istiyordu onu da bu yüzden,
….Harem dairesi civarından bir oda tahsis etmişti
…..Günler birbirini kovalayıp, geçip giderken,
……Saraya katip ve muallim de tayin etmişti.

Okçudur Hattat Şeyh Hamdullah;

Ne babadan, ne dededen ders almadı dersine
Verseler de tüm okları doldursa heybesine
…Hattatlığındaki başarısı yanında,
….Okçudur, attığını vuran mertebesine;
…..Bilakis şeyh unvanını atıcılıktan almıştır.
……Ok atmak ne ki? Ok ve yay yapmakta da
…….Meşhur olmuş ve ün salmıştır.


Çok iyi ve isabetli, ok atıcısı olduğunu
Bu konuda da ustaca meziyetlerle dolduğunu
Bin yüz adımlık mesafeden isabetli atışıyla
Öğrendim bende, bilin sizlerde göstermiş olduğunu.


Pehlivanlar arasında ok atış rekoru kırarak
Attığı okla, uzak hedefe isabetle vararak,
…Menzil sahibi üstat olmuştur.
….Padişah İkinci Beyazıt tarafından
…..Mahmut ve Hamza dede’den sonra,
……Ok Meydanı atıcılar Tekkesi şeyhliğine tayin olmuştur.

Terzidir Hattat Şeyh Hamdullah;

Sanki demiş beklenen yaz, bir çiçekle gelmez kardaş
Çok iyice bir terzidir, kumaşlarla bile sırdaş
Dikti kaftanlar özenle, dikişi bulmak maharet
Alnından teri damlamış, dikilmiş kaftan arkadaş;
…Padişahı Beyazıt’a,
Şehzadeyken hediye edilmiş, yok ki dikişinden işaret
….Gel, bul bulabilirsen,
…..Dikişi nereye gizlenmiş,
……Ya da dikiş var mı tespit et…


…İkinci Beyazıt’ın
….Oğlu Sultan Selim’in padişahlığında
…..Sekiz yıl tamamen inzivaya çekilmiş,
……Hem talebe yetiştirmiş,
…….Hem manevi terbiyesini pekiştirmiş.
……..İrşat ederek müritlerine,
………Göğe filiz tohumlar özenle ekilmiş.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Çıkmasıyla tahta
Padişah tarafından teveccüh de buldu hatta
Lakin bin beş yüz yirmi altı da vade dolmuştu
İstanbul’da öldüğünde yaş doksanı bulmuştu.
…Karaca Ahmet mezarlığındaki yeri,
….Değerli bir zatı ağırlamakla, şerefyap olmuştu.


…Eserlerinden de haber vereyim
….Birer cümleyle onları da, size bildireyim;
…..Otuz, bir rivayetse kırk yedi adet Mushaf-ı Şerif
……Elli cüz ve bine ulaşan En’am-ı Şerif
…….Kehf, Nebe sureleriyle
……..Yüz yirmi bir Mûrakka ve kıt’a
………Sekiz adet ise ilmi eser hazır kıta,
……….Ve dahası;
………..Altı adet dua mecmuası yazmış ve bırakmıştır.
Mimaride bir tezyini, unsur olan celi yazılarla
Çok az meşgul olmuşsa da, İstanbul’da Firûz Ağa,
…Davut Paşa Camii ve Beyazıt Camii kitabeleriyle,
….Edirne Beyazıt Camii kitabeleri
….. Dimağdan gönle, gönülden dudağa, dudaktan dile
……Dilden kalem tutan usta ele
……. Usta işi yazılmış, birer büyük eserlerdir.


Kavuşmaksa ölüm, sonsuzluğa ölüm
Ben ki ona dünden, hazırım be gülüm
…Ben ki vadem de, durgun suya bir taş,
….İnsanlık için faydalı bir iş yapmalıyım arkadaş.
…..Yapamıyorsam bu yolda ölürüm
……Bunu yapamadığım için akar gözümden,
…….Damla damla yaş.


…Alıp gitti her damla sular haykırışını,
….Hasta yatağında ırmaklar ve göller susuz,
…..Kapılar kapalı mı ne?
……Gök yüzünün tavanında
…….Kör ateş yangınlarda içim ve dışım,
……..Dermana giden yollar çok uzak mı ne?
………Neden özüme görünüyor sonsuz
……….Ya Rabbim olmasa ne yaparım ben onsuz!


Feyzullah Kırca
Akbaşlar köyü / Dursunbey


Kalbi Allah aşkıyla, heyecanla zıplayan
Yazdığı eserlerle, sanat sanat ışıyan
Gözleri koşar dosta, ışıl ışıl parlayan
İslam hat yazısını, en zirveye taşıyan
…Hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah
….Amasya’da doğmuştur ey okuyan kari Abdullah.


…Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
….Tarihçiler bin dört yüz yirmi altı
…..Ya da yirmi dokuz olabileceğini kaydetmekte.
Sonsuzluk bir türkü, ebede bir ışık
Soyum ki bin yıldır, buna çok alışık
Anadolu bize, biz de ona âşık
Olduk vatanımla, dolaşık sarmaşık.


Sanki dünya kurulalı, Anadolu bizi beklerdi
Türkü ağırlamak için, günlerini güne eklerdi
Dünden razıydı Türk’ün sevgi ve hoşgörüsüne inan
Her sahip olunan şey, fedakârlık ve sevgi beklerdiHamdullah Çelebi, etti fedakârlık, gitti ileri
Hatip Kasım’dan dini ilim ve edebi bilgileri
Tahsil etti Kur’an dili Arapça, seviye ileri
Tutunacak dallar diledi rabbinden ileri geri
…İlk hat hocası sufi Yahya Çelebi
….Ve zade Ali Çelebi olmuştur.
…..Ali Çelebi Fatih’in katibi olunca
……Amasya da Hayrettin Halil Çelebi hocalığında da
…….İlme ve sanata giden vade dolunca
……..Asıl eğitimini ve asıl gelişimini
………Yakut Musat’sımi ve Abdullah Sayrafi’nin
……….Yazıları üzerindeki uzun çalışmaları sonunca
………..Elde etti ve yürüdü.


Dünyanın zorlu, meşakkatli ve dikenli yollarında
Gülün dikeni batsa da onu sararken kollarında
Her diken güle, asıl hedefe azimle yaklaştırdı
Hedefe yaklaştıkça siyah saçlarını aklaştırdı


Kelebeği uçarak ateşe doğru sürükleyen çark
Çekirdeğin tohumu terk edip, yeniden doğuşa gark
Çabaladıkça kurmaya dünyalık barınak, ev ve bark
Hedefe yaklaştıkça siyah saçlarını aklaştırdı
…Şeyh Hamdullah yazdığı yazılarıyla
…..Yazılarındaki kendine has üslubuyla
……“ Kıbletül Küttab ” diye anılmıştır.
…….Yani işin özü Katiplerin Kıblesi diye tanınmış,
……..Gök kubbenin altında bu ünü almıştır.
Yazı onun elinde, sanat onun elinde,
Renga renk buselerle, bil! Hat onun elinde,
Onun adı bilenle, duyan hattat dilinde,
Benim diyen sanatkâr, hattat; heyhat! Peşinde
…Yazılarındaki güzellik, o derece gelişmiştir ki
….Ona benzemeye çalışmışlarsa da,
…..Sanatının güzelliğine çok az olmuştur yaklaşabilen.


…İkinci Beyazıt; şehzadeliğiyle
….Amasya valiliği döneminde
…..Şeyh Hamdullah ile yakından ilgilenmiş
……Onun yazı hokkasını kendi elinde tutarak,
…….Üstat Hamdullah’a hizmette bulunmuş.
……..Hizmet eden, bir devrin padişahıysa,
Ya da adaysa o tahta, daha onu küçümsemem
Sevda yolunda ağlayan, mor menekşe, al gül ise;
Söz bazen altın olup da, çoğu zaman gümüş ise,
Tövbe! Üstat sanatkârın, eline hiç su dökemem


Davetlerde yakınında, oturuyorsa ol hattat
Apayrı tutuluyorsa, diğer halktan da kat be kat,
…Ders alıp, ondan eğitim gören şehzade Beyazıt
….Tahta çıkınca, bin dört yüz seksen birde
…..Amasya’dan ayrılırken hocası Şeyh Hamdullah’ı da
……Arkasından gelmesi için İstanbul’a ediyorsa davet.
Tövbe! Üstat sanatkârın, eline hiç su dökemem…


Hocası İstanbul’a gelmişti, duymuştu en tezinden
Sultan Beyazıt, Şeyh’e olan sevgi ve muhabbetinden
Ona yakın olmak ve hisse almak için sohbetinden
Hoşlanırdı yarenliğinden, dostça münasebetinden
…Yakınında istiyordu onu da bu yüzden,
….Harem dairesi civarından bir oda tahsis etmişti
…..Günler birbirini kovalayıp, geçip giderken,
……Saraya katip ve muallim de tayin etmişti.

Okçudur Hattat Şeyh Hamdullah;

Ne babadan, ne dededen ders almadı dersine
Verseler de tüm okları doldursa heybesine
…Hattatlığındaki başarısı yanında,
….Okçudur, attığını vuran mertebesine;
…..Bilakis şeyh unvanını atıcılıktan almıştır.
……Ok atmak ne ki? Ok ve yay yapmakta da
…….Meşhur olmuş ve ün salmıştır.


Çok iyi ve isabetli, ok atıcısı olduğunu
Bu konuda da ustaca meziyetlerle dolduğunu
Bin yüz adımlık mesafeden isabetli atışıyla
Öğrendim bende, bilin sizlerde göstermiş olduğunu.


Pehlivanlar arasında ok atış rekoru kırarak
Attığı okla, uzak hedefe isabetle vararak,
…Menzil sahibi üstat olmuştur.
….Padişah İkinci Beyazıt tarafından
…..Mahmut ve Hamza dede’den sonra,
……Ok Meydanı atıcılar Tekkesi şeyhliğine tayin olmuştur.

Terzidir Hattat Şeyh Hamdullah;

Sanki demiş beklenen yaz, bir çiçekle gelmez kardaş
Çok iyice bir terzidir, kumaşlarla bile sırdaş
Dikti kaftanlar özenle, dikişi bulmak maharet
Alnından teri damlamış, dikilmiş kaftan arkadaş;
…Padişahı Beyazıt’a,
Şehzadeyken hediye edilmiş, yok ki dikişinden işaret
….Gel, bul bulabilirsen,
…..Dikişi nereye gizlenmiş,
……Ya da dikiş var mı tespit et…


…İkinci Beyazıt’ın
….Oğlu Sultan Selim’in padişahlığında
…..Sekiz yıl tamamen inzivaya çekilmiş,
……Hem talebe yetiştirmiş,
…….Hem manevi terbiyesini pekiştirmiş.
……..İrşat ederek müritlerine,
………Göğe filiz tohumlar özenle ekilmiş.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Çıkmasıyla tahta
Padişah tarafından teveccüh de buldu hatta
Lakin bin beş yüz yirmi altı da vade dolmuştu
İstanbul’da öldüğünde yaş doksanı bulmuştu.
…Karaca Ahmet mezarlığındaki yeri,
….Değerli bir zatı ağırlamakla, şerefyap olmuştu.


…Eserlerinden de haber vereyim
….Birer cümleyle onları da, size bildireyim;
…..Otuz, bir rivayetse kırk yedi adet Mushaf-ı Şerif
……Elli cüz ve bine ulaşan En’am-ı Şerif
…….Kehf, Nebe sureleriyle
……..Yüz yirmi bir Mûrakka ve kıt’a
………Sekiz adet ise ilmi eser hazır kıta,
……….Ve dahası;
………..Altı adet dua mecmuası yazmış ve bırakmıştır.
Mimaride bir tezyini, unsur olan celi yazılarla
Çok az meşgul olmuşsa da, İstanbul’da Firûz Ağa,
…Davut Paşa Camii ve Beyazıt Camii kitabeleriyle,
….Edirne Beyazıt Camii kitabeleri
….. Dimağdan gönle, gönülden dudağa, dudaktan dile
……Dilden kalem tutan usta ele
……. Usta işi yazılmış, birer büyük eserlerdir.


Kavuşmaksa ölüm, sonsuzluğa ölüm
Ben ki ona dünden, hazırım be gülüm
…Ben ki vadem de, durgun suya bir taş,
….İnsanlık için faydalı bir iş yapmalıyım arkadaş.
…..Yapamıyorsam bu yolda ölürüm
……Bunu yapamadığım için akar gözümden,
…….Damla damla yaş.


…Alıp gitti her damla sular haykırışını,
….Hasta yatağında ırmaklar ve göller susuz,
…..Kapılar kapalı mı ne?
……Gök yüzünün tavanında
…….Kör ateş yangınlarda içim ve dışım,
……..Dermana giden yollar çok uzak mı ne?
………Neden özüme görünüyor sonsuz
……….Ya Rabbim olmasa ne yaparım ben onsuz!


Feyzullah Kırca
Akbaşlar köyü / Dursunbey

BU HAFTA EN ÇOK OKUNAN

BU SİTEDE YAYINLANAN YAZILARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI YAZARLARA AİTTİR.