STONEWALL İSYANI - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

8 Haziran 2010 Salı

STONEWALL İSYANI


Sevgilimin; dünyaya geldiği ay ve yılda, 28 Haziran 1969'da, ilk eşcinsel direniş hareketi başlar ve bu harekete stonewall ayaklanmaları adı verilir..
o gün stonewall ınn'e polis baskını düzenlenir ve bu baskınla birlikte eşcinseller ilk kez kendilerine yapılan haksızlığa karşı direnişe geçerler..ABD tarihinin karşılaştığı en şiddetli mücadele olarak kayıtlara geçen bu savunuş, yıllarca unutulmayacak ve yeni direnişlere açık kapı bırakacaktır..
cinsel azınlıklara zulmeden hükümete karşı herşeyi göze almış olan eşcinseller o gün, 28 Haziran 1969'da, tarihe imzalarını atarlar..
aslında bu ayaklanmaların temelini oluşturan yıllar 1950'ler (psikiyatri çevrelerinin homoseksüellğin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu insanlara güzel bir haber gibi duyurduğu bunun yanısıra 17 yaşın altındakilerin saat on'dan sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı cahiliye dönemi)ve 1960'lardır..bu yıllarda Amerikan gay ve lezbiyenler bazı varşova parkı ülkelerinden daha anti homoseksüel bir yasal sisteme uğrarlar..o zamanın homofil grupları eşcinselleri topluma kazandırma mücadelesindedir..homoseksüeller ve heteroseksüeller kardeştir anlayışını benimsetmeye çalışırlar..
1960'ların sonlarında ise Afrikalı- Amerikalı Sivil Hakları hareketi 1960'ların ilk yıllarında karşıkültür ve savaş çıkmaması için verdikleri mücadelelerle anılırlar..bu küçük gibi gözüken direnişler, Greenwich Village'in liberal ortamı ile Stonewall ayaklanmaları'nın zeminini hazırlayan en büyük etkenler olacaktır..bu yıllarda eşcinseller seslerini çok az duyurabildikleri için bu mücadeleleri yeterli bulmazlar..direniş için buluştukları bar'ların da seslerini daha geniş kitleye duyurmayı engellediğini düşünürler..
ve o dönemde Stonewall Inn'in Amerikan mafyası olan sahibi eşcinselleri bünyesine almaktadır..1960'larda polis baskınlarının en çok yapıldığı yer burasıdır..bu baskınlar ayaklanmaları hazırlayan en etkili silah olmuştur..eşcinseller ve onları savunanlar Newyork polisine karşı direnişe geçer..Greenwich Village'de yaşayan gay'ler de bu çatışmanın arasına girerler..protestolar patlak vermeye başlar ve birkaç gece sonra tarihe imzasını atacak olan ayaklanma tam anlamıyla başlamış olur..o günden sonraki haftalarda Greenwich Village insanları çatışmadan korkmayan gay ve lezbiyenlerin rahatça hareket edebilecekleri mekanlar açmak için mücadele verecek eylemci gruplar kurmaya başlarlar..
bu büyük ayaklanma haklarını elde etmelerini kolaylaştıracağına zorlaştıracaktır..Newyork'taki eşcinseller sınıfsal ayrımcılığa uğramaya devam ederler ve birçok konuda engellenirler..aylar sonra sınıfsal ayrımla mücadele etmek için iki ayrı eşcinsel grup oluşturulur..Ve eşcinsel haklarını desteklemek için üç tane gazete kurarlar..artık eşcinsellerin seslerini duyaracakları basınsal organlarda oluşturulmuştur..bunun akabinde sadece bir kaç yıl sonra başta ABD'de olmak üzere tüm dünya da eşcinsel hakları koruyucusu dernekler kurulur..28 Haziran 1970'de Los Angelas ve New York'ta o büyük ayaklanmaların yıldönümü onur yürüyüşleri adı altında anılır..o yıllardan günümüze kadar haziran'ın son günlerinde bu yürüşler tekrarlanır ve bu yürüyüşlerin amacı tarihe ilk eşcinsel direnişi olarak imzasını atan eşcinsellerin "biz de bu dünya da yaşıyoruz" dedikleri Stonewall ayaklanmaları'dır..
bu isyanla birlikte eşcinsellere yönelik sabit bakış açıları değişmiş ve eskiye nazaran toplum bu mücadele kahramanlarının kalplerindeki asilliğin farkına varmışlardır..eşcinseller galibiyeti hissettikleri için mücadelelerinden asla yılmadılar ve kalplerini insanların görmesini sağladılar..
ayaklanmada direnişe önderlik yapanların arasında bulunan Jim'in de söylediği gibi eşcinsellerin diğer dışlananlara doğallık ve şefkatle yaklaşmalarını sağlayan cana yakın bir altıncı hisleri vardı..
ps: bu isyanla ilgili bilmediğiniz daha bir çok kapıya ulaşmanız için Martin Duberman'ın Stonewall İsyanı adlı kitabını okumalısınz..belki de mücadelemizi daha iyi anlayabilmek için okumanız şart..
bu yazının hayata geçmesinde katkısı olan "wikipedia sitesine " sonsuz teşekkürler..

Sayfalar