21. Yüzyılda Türkiye - Bir milyon kalem

Bir milyon kalem

Blog yazarları topluluğu

20 Haziran 2010 Pazar

21. Yüzyılda Türkiye


Çoğu eski CIA ajanı olan 70 analistin görev yaptığı "Gölge CIA" olarak anılan,Pentagon dahil bir çok kuruluşa danışmanlık yapan Dünyanın Lider özel istihbarat kurumu Stratfor'un(Strategic Forecasting) kurucusu ve CEO'su George Friedman'ın "Gelecek Yüzyıl" adlı kitabında Türkiye'ye dair çarpıcı öngörülerin yer aldığını bir önceki yazımda kitap hakkında bahsederken belirtmiştim.Kitabı okuduğum sırada Türkiye ile doğrudan ilgili yerlerin altını çizdiğimi ve bunlardan bazılarını sizinle paylaşacağımı da söylemiştim.Çok uzun olacağı için iki parçaya ayırdım ve bugün ilk bölümünü paylaşıyorum.Bakalım size de şaşırtıcı gelecek mi yazdıkları.

Not:Bu yazımı birkaç ay önce henüz Bir Milyon Kalem yazarı değilken kendi bloğumda baylaşmıştım.İlk bölümünden sonra yarın da ikinci bölümünü yayınlamak istiyorum.Ama burda da yer almasını istediğim için ilk bölümü bugün Bir milyon kalemde paylaşıyorum.

Yüzyılın ortasında,başka güçler ortaya çıkacaktır.Bunlar günümüzde büyük güçler olarak düşünülen ülkeler değildir....Bunlardan birincisi Japonya'dır.O dünyadaki ikinci büyük ekonomiye sahiptir ve yüksek derecede bağımsız ve en istikrarlı ekonomik yapıdır....Ardından Türkiye gelmektedir.Türkiye şu anda dünyanın on yedinci ekonomik gücüdür...Son olarak Polonya var.Polonya on altıncı yüzyıldan beri büyük bir güç olamamıştır.Ancak...bu dönemde yeniden büyük bir güç olacaktır.Sayfa(25-26)

Türkiye Müslüman dünyasında tarihi bir güçtür ve daha sonraki bölümlerde göreceğiniz gibi,Türkiye yeniden güçlenmektedir.Türkiye'nin yükselişi Sovyetler Birliği'nin yıkılışının yarattığı kaosun sonucu olmayacaktır.Bu sefer bir çok yeni dinamik vardır.Sayfa(77)

Türkiye,yılda 660 milyar dolarlık milli geliriyle ekonomik olarak dünyada on yedinci sıradadır.İran yaklaşık 300 milyar dolarla yirmi dokuzuncu,Mısır ise yaklaşık 125 milyar dolarla elli ikinci sırada geliyor.Türkiye ekonomisi son beş yıldır,yılda 5 ile 8 arasında büyüyor ki büyük ülkeler için en yüksek büyüme oranlarından biridir bu...Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında,Türkiye halen en büyük ekonomi ve çoğundan hızlı büyüyor.Sayfa(113)

Türkiye tecrit edilmiş bir ülke değildir,pek çok farklı yöne doğru hareket edebilir.Daha da önemlisi,ABD ile dost bir ülkedir ve ABD tehdidiyle karşı karşıya değildir.Bu durumda kaynaklarını ABD'yi bloke edecek şekilde harcamak zorunda kalmaz.Büyüyen ekonomisiyle eski rolüne dönmesi,bölgede etkin bir güç olması ihtimali yüksektir.Sayfa(115)

2020 yılında Türkiye dünyadaki ilk on ekonomiden biri olacaktır.2007 yılında zaten on yedinci büyük ekonomidir ve sürekli gelişim göstererek 2020 yılında bunun sonucunu almış olacaktır.Sayfa(194)

İslam dünyası bir araya gelme konusunda başarısız girişimler içinde olacaktır.O bir Müslüman güç tarafından egemenlik altına alınacaktır.Tarih boyunca Türkiye,İslam dünyasını bir arada tutan bir imparatorluk yapısının başlıca ulusu olmuştur.2020'li yıllarda,bu güç yeniden ortaya çıkacaktır.Türkiye,Japonya'dan bile daha fazla olarak Ruslarla karşı karşıya kalma konusunda kritik öneme sahip bir ülke olacaktır.Sayfa(196)

Türkiye,deniz hava ve uzay konusunda ABD'den destek görecektir.Sonunda Ruslar çöktükleri zaman,Türkler bir yüzyıl boyunca sahip olamadıkları bir konumda olacaklardır.Ruslar çöktüğü zaman,bölge jeopolitik yapısı yeniden düzenlenecek ve-bu konuda gerçek bir savaş olmaksızın- Türkler her yöne doğru etkiye sahip olarak bölgenin egemen gücü olacaklardır.Türkiye henüz resmi bir imparatorluk olmayacaktır fakat hiç kuşku yok ki,İslam dünyası için çekim merkezi olacaktır.Sayfa(197)

Arap yarımadası düşüş dönemine girmiştir ve kendi güvenlikleri ve ekonomik yapıları için Türkiye ile yakın bağlar kurmak durumundadırlar...Amerika Birleşik Devletleri Avrasya'da daha büyük tehditlere set çekmek için bölgesel güçler yaratmaktadır.Ancak Amerika Birleşik devletleri bölgesel hegemonyalardan korkmaktadır.ABD yalnızca bölgesel rakipler değil küresel rakipler de istemez.ABD bir dönem sonra Türkiye'ye bu açıdan bakmaya başlayacaktır.2020'li yıllarda ABD-Türkiye ilişkileri gitgide artan bir şekilde huzursuzluk yaratıcı bir boyuta dönüşecektir.Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye algılaması belirgin bir şekilde değiecektir.2030'lu yıllarda ABD Türkiye'yi bölgesel çıkarları için bir tehdit olarak görecektir.Bu dönemden sonra ABD Türkiye'nin gücüne karşı önlem politikaları yürütecektir.Sayfa(198)

Polonya,Türkiye ve Japonya ABD'nin ittifakları olacaklardır.Güçlerini arttırmaları karşılığında ABD'nin gücünü de arttıracaktır.2030'un sonunda,üç ülke güçlerini arttırmaya devam ederken,ABD bu durumdan rahatsızlık hissetmeye başlayacaktır.2040'larda kesinlikle saldırgan olacaktır.Sonuç şudur:2040'larda,ABD huzursuz olduğunda yapılacak ne varsa yapacaktır.Harekete geçmeye başlayacaktır.Sayfa(204)


Devamı gelecek...

Sayfalar